Ku të na gjeni?

Adresa:

Pallati i Drejtesise, Objekti B, Kati III
Hajvali, Prishtine, KosoveFehmi Zena, Udhëheqës i administratës

Kontakti:

E-mail: Fehmi.zena@rks-gov.net
Tel: 038 200 18923

Mb. +377 (0) 44 710 193

Pallati i Drejtesise, Objekti B, Kati III
Hajvali, Prishtine, Kosove