Gde mozete nas naci?

Adresa:

Palata Pravde, Zgrada B, Sp. III
Hajvali, Prishtine, Kosove


Direktor KDT-a:

Arianit Salihu

Kontakt:

E-mail: >arianit.salihu@rks-gov.net
Tel: 038/213 465

Palata Pravde, Zgrada B, Sp. III
Hajvali, Prishtine, Kosove


Fehmi Zena, Sef administracije

Kontakt:

E-mail: Fehmi.zena@rks-gov.net
Tel: 038 200 18773

Mb. +377 (0) 44 710 193

Palata Pravde, Zgrada B, Sp. III
Hajvali, Prishtine, Kosove