Kancelarija Disciplinskog Tužioca

Kancelarija disciplinskog tužioca

Kancelarija disciplinskog tužioca je poseban i nezavisan organ koji služi kako Sudskom savetu Kosova tako i Tužilačkom savetu Kosova. Što se tiče sudskog sistema, Savet je nadležan za vođenje istrage o navodima za neprofesionalno ponašanje sudija i sudija porotnika i predstavljanje dokaza i predmeta pri Disciplinskoj komisiji o neprofesionalnom ponašanju.

Kancelarija disciplinskog tužioca je nadležna za pokretanje istrage protiv sudija ili sudija porotnika, kada god postoji osnovana sumnja o neprofesionalnom ponašanju, kao i za pružanje preporuka i predstavljanje dokaza pri Disciplinskoj komisiji u vezi sa disciplinskim povredom.

Kancelarija disciplinskog tužioca pokreće istragu pri Kancelariji disciplinskog tužioca kada se prijavi žalba od strane bilo kog fizičkog ili pravnog lica. Samoiniciativno kada kada postoji osnovana sumnja da je sudija ili sudija porotnik neprofesionalno ponašao.

Sve žalbe, bez obzira na njihovu poreklo, prijavljuju se za pokretanje istrage u Kancelariji disciplinskog tužioca.